Blog

Optimera kommunikationen på arbetsplatsen

För att du ska få en så bra arbetsrelation som möjligt till dina kollegor är kommunikationen A och O. Dolda budskap och kommunikation som inte är rak leder ofta till missförstånd, vilket kan drabba både personerna i fråga och din verksamhet negativt. Med hjälp av smarta knep är det dock möjligt att vässa kommunikationstekniken och på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö med ärliga relationer.

Det finns flera fördelar med att investera energi och tid på att använda bra kommunikationslinjer. Du kommer t.ex. att bygga upp en mer positiv och glädjefylld arbetsmoral, vilket i sin tur ökar produktiviteten. Behöver du professionell hjälp och internetbaserade verktyg kan Viva engage vara lösningen för dig. Med hjälp av Viva engage får du tillgång till en kommunikationsplattform som gör det enkelt för dig och dina medarbetare att kommunicera med varandra, dela information och skapa en mer välfungerande arbetsplats där alla kan känna sig delaktiga.

3 viktiga tips för optimal kommunikation

Här nedan har vi listat ytterligare tre knep på rak kommunikation som du kan använda dig av till vardags såväl som på arbetsplatsen!

1. Förväntningar och mål

Se till att alla är medvetna om vilka förväntningar och mål som finns på arbetsplatsen. Det säkerställer att alla arbetar med samma fokus och har förståelse för vilka uppgifter som bör prioriteras.

2. Var en demokratisk ledare

En demokratisk ledare lyssnar, respekterar och gör alla delaktiga. Det är grunden för att dina anställda ska trivas på ditt företag. Lyssna på förbättringsförslag och kom med feedback på eventuella förslag och åtgärder. Ställ frågor och visa att du är intresserad av din personal.

3. Ta dig tid att förklara

Det är inte alltid en medarbetare är helt införstådd med vad en uppgift innebär. Se därför till att du inte bara delegerar arbeten, utan att du också tar dig tid att förklara vad som förväntas, vad som ska göras och när det behöver vara klart.

fusion