Blog

Satsa på DMS och digitalisering

Det finns många fördelar för framför allt företag och organisationer med att använda sig av ett så kallat dokumenthanteringssystem för att optimera, kontrollera, hantera och lagra informationsflöden och dokument.

Som företagare eller organisationsansvarig kan du till exempel använda intranätplattformen Omnia för att få tillgång till optimala dokumenthanteringssystem där du enkelt och smidigt kan integrera processer, dokument, verktyg, samarbeten och informationsarkiv. På så sätt får du en enda accesspunkt där alla interna resurser och all information finns tillgänglig för alla.

Använd dokumenthanteringssystem

Genom denna typ av smidig och enkel digitalisering blir det också enklare att arbeta på distans, ha virtuella möten och dra ned på kostnaderna för affärsresor.

Det finns mycket att vinna på att ta del av den moderna digitaliseringens fördelar, inte minst för att håll koll på dokument, filer, e-post och se till att informationsflödet organiseras på ett sätt som gynnar organisationen. På detta sätt kan anställda betydligt enklare komma åt information och dokument oberoende av var de befinner sig. Det är också lättare att undvika missförstånd eftersom samtliga medarbetare har tillgång till samma information. Olika typer av lagarbeten och samarbeten främjas med smarta verktyg som dokumentdelning som gör den digitala arbetsplatsen möjlig.

Minskad söktid och kostnadsbesparingar

Med hjälp av de tjänster som Omnia kan erbjuda kan de administrativa processerna underlättas inom flera olika områden, vilket påverkar hela organisationen positivt. Surfa in på omniaintranet.se och läs mer om såväl fördelar som viktiga frågor, tjänster och olika typer av dokumenthanteringssystem. Innehållshantering för organisationer och företag ligger nämligen helt rätt i tiden.

fusion